Velkommen til årets store fagmesse

Med Agrisjå 2017 gjør vi et byks oppover og blir en større og viktigere messe enn noen gang. Endelig kunne vi flytte ut av Stjørdal sentrum og til et nytt messeområde, som innebærer bedre forhold når det gjelder infrastruktur, logistikk og parkering og arrangementet som helhet.

Gjennom et tett samarbeid med Landsskytterstevnet 2018 og grunneier Forsvarsbygg har vi det siste året brukt flere millioner på å opparbeide et felles arrangementsområde på Frigården, noen kilometer sør for Stjørdal sentrum, i samme område som Lånke-banen, kjent som VM-arena for rallycross.

Med dobbelt så stort messeareal får vi utnyttet Agrisjå sitt potensial som en av landets største fagmesser. I så måte har heller ikke utstillerne latt vente på seg. Vi har opplevd en formidabel vekst i antallet utstillere og i solgt messeareal, og det gledelige er at veksten hovedsakelig har kommet innenfor ordinært landbruk. Ingen tvil om at årets Agrisjå vil presentere det fremste vi har her til lands innen landbruksteknologi og kompetanse.

Landbruket har på mange måter fått fornyet interesse. Over hele landet viser ungdom interesse for å satse innen landbruket. Faglig utvikling og nyinvesteringer står på dagsorden.  Landbruket og landbrukets utøvere står fortsatt overfor mange og krevende utfordringer. Internasjonalt er ressursforvaltning for mat og matproduksjon også høyaktuelt.  Agrisjå 2017 er ei messe for landbruk i utvikling!

Ny teknologi, nye produksjonsmåter og nye måter å organisere og lede drifta på, stadig framgang innen både husdyr- og planteproduksjonene, viser at landbruket i Norge fortsatt i sterk utvikling.  Produktivitetsutviklingen er også fullt på høyde med mange andre viktige næringer. Det å utvikle sin egen bedrift er en kontinuerlig prosess. Alltid spennende, men også krevende. Agrisjå legger til rette for at gårdbrukere kan møtes og at gårdbrukere kan møte utstillere. Agrisjå skal bidra til at gårdbrukerne kan videreutvikle sin egen arbeidsplass og øke verdiskapingen på eget bruk.

Agrisjå framstår med helt nye og bedre rammebetingelser i år. Det gleder oss at utstillere fra ulike miljø ser mulighetene det nye messeområdet gir, og sluttet så godt opp om årets utstilling. Agrisjå har dermed styrket sin posisjon som ei ledende fagmesse for landbruket i Norge. Vi er sikre på at det også vil gi besøkende en helt ny opplevelse.

Vi håper at årets messe gir bønder og andre inspirasjon og motivasjon og et godt grunnlag for å utvikle eget bruk i kontakt med andre i verdikjeden for landbruket.  Vi håper også at besøkende og utstillere kan oppleve et viktig sosialt fellesskap under messedagene.

Velkommen til Agrisjå 2017!

Jan-Yngvar Kiel, styreleder Agrisjå – Trøndersk Landbruk AS
Ole T. Hofstad, daglig leder