Kontakt

Messekontor:

Besøksadresse: Kvithamar (forskningsgård) Vinnavegen 38
Postadresse: Agrisjå, boks 89, 7501 Stjørdal
E-post: [email protected]

Facebook: agrisja
Instagram: @agrisjaa

Leveringsadresse messeareal:

Frigårdveien 95
7517 Hell

Daglig leder:

Jomar Ertsgaard
922 16 141
[email protected]

Områdeledere:

Maskin: (utstillere ute)
Gunstein Dyrdal
474 63 696
[email protected]

Husdyr: (utstillere husdyr, husdyraktiviteter)
Solaug Solem
418 08 435
[email protected]

Publikum, servicesenter: (billettsalg, akkreditering, vertskap)
Inger Smågård
481 57 434
[email protected]

Arena: (infrastruktur, renhold/renovasjon, trafikk, parkering)
Marit Glimstad
473 19 960
[email protected]

Mat, servering: (utstillere mat, restauranter,  kiosker)
Odd Petter Haugseth
958 89 258
[email protected]

Kultur, aktivitet: (kulturprogram, sceneproduksjon, lag og organisasjoner)
Sverre Bjarne Inndal
993 53 044
[email protected]