Kontakt

Messekontor:

Besøksadresse: Kvithamar (forskningsgård) Vinnavegen 38
Postadresse: Agrisjå, boks 89, 7501 Stjørdal
E-post: post@agrisja.no
Facebook: facebook.com/agrisja

Daglig leder:

Jomar Ertsgaard
922 16 141
jomar@agrisja.no

Områdeledere:

Maskin: (utstillere ute)
Gunstein Dyrdal
474 63 696
gunstein.dyrdal@nlr.no

Husdyr: (utstillere husdyr, husdyraktiviteter)
Solaug Solem
418 08 435
solaug@agrisja.no

Publikum, servicesenter: (billettsalg, akkreditering, vertskap)
Inger Smågård
481 57 434
inger@agrisja.no

Arena: (infrastruktur, renhold/renovasjon, trafikk, parkering)
Marit Glimstad
473 19 960
marit@glimstad.no

Mat, servering: (utstillere mat, restauranter,  kiosker)
Odd Petter Haugseth
958 89 258
odd.petter@agrisja.no

Kultur, aktivitet: (kulturprogram, sceneproduksjon, lag og organisasjoner)
Sverre Bjarne Inndal
993 53 044
sverre@pop-korn.no