Fagprogram 2023

Velkommen til den faglige delen av Agrisjå! Vi har innhentet ekspertise på mange områder – som skal gi deg påfyll i kunnskapsbanken! Alt dette vil foregå i fagteltet på tekonologitunet. Dette er fagprogrammet 2023:

 

Fredag:

13:00 Tips og triks til god grovfôrstrategi! og Kalvehelse – Hvorfor prioritere kalven v/ Margrethe Letnes og Kolbjørn Nybø
Tine

14:00 Dokumentert opplæring på utstyr v/ Mia Ree Holen
Arbeidstilsynet

15:00 Kutrivsel- prosjektet for god velferd for ku og bonde v/ Camilla Kielland
NMBU

16:00 Forutsetninger for god gjødselutnyttelse v/ Håvard Bjørgen
Yara

Lørdag:

12:00 Presisjonslandbruk økonomi, råd og valg v/Truls Olve T. Hansen
NLR
Er dette noe for meg? Hva bør jeg velge, og hva koster det?

13:00 Nofence – Verdens første virtuelle gjerdesystem for beitedyr v/ Hanne Naastad
NoFence

14:00 Bryte batteries v/ Ask Ibsen Lindal

15:00 Innlandsfjøset v/ Lars Erik Ruud
Blæstad
Finne lønnsomme fjøsløsninger – spesielt  mindre løsdriftfjøs enn 30 båsplasser

16:00 Bioraffinering av gras «Proteinfabrikk» på NIBIO v/Gjermund Bahr

16.30 Tips og triks til god grovfôrstrategi! og Kalvehelse – Hvorfor prioritere kalven v/ Margrethe Letnes og Kolbjørn Nybø
Tine

Søndag:

12:00 Økt Norsk selvforsyning – samarbeid for framgang  v/ Anders Rognlien
Yara

13:00 Variabel tildeling av såkorn i kornproduksjon v/ Truls Olve T. Hansen
NLR

14:00 Trafikkregler – vekt og bredde v/ Jogeir Agjeld
NLR
Hvor brei og hvor tung, og under hvilke vilkår? Lynkurs mot regeltrøbbel.

15:00 SenseHub aktivitetsmåler: Bedre dyrevelferd, økt produktivitet og mer lønnsomhet med smart brunst- og helseovervåking. v/Harald Kleiva, Geno og Bernt Olav Langbekkhei, OS ID/MSD Animal Health