– Stor påmelding viser tro på framtida

– Den store oppslutningen om messene i landbruket vitner om ei næring som ser lyst på framtida, sier Trond Kjempekjenn. Som sjef for Eikmaskin og styreleder i Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening (TLIF) følger sørlendingen nøye med på «messetemp’n» i landbruket.

– Messene i landbruket er viktig for kundene våre. Her får de se et bredt spekter av produkter og får god anledning til kollegial prat, både med andre bønder og oss fra maskinbransjen. Messene er en møteplass for alle, og slik bidrar de til at vi lærer av hverandre og utvikler oss sammen, sier Kjempekjenn, som har vært styreleder i bransjeorganisasjonen TLIF siden 2013.

– Landbruksutstillingene også et sted der næringen møter politikere og andre som er interessert i landbruket. Messene er populære møteplasser der vi får vist oss fram, legger Kjempekjenn til.

Arbeidsfordeling

De tre store fagmessene for landbruksutstyr i Norge, Agroteknikk, Agrovisjon og Agrisjå, arrangeres alle hvert tredje år og rulleres slik at de ikke «kolliderer» med hverandre. Agrovisjon og Agrisjå driftes i regional regi i henholdsvis Rogaland og Midt-Norge, mens TLIF eier Agroteknikk, som arrangeres i Lillestrøm.

– Hvis jeg tar av meg TLIF-hatten og ser objektivt på det, synes jeg dette er en arbeidsfordeling som fungerer fint. Sette fra TLIFs og Agroteknikks ståsted tror jeg det er veldig riktig at messa ikke arrangeres oftere. Da samler man opp nok nyheter av stort og smått, slik at både næringa og kundene våre har noe å se fram mot. Det samme tror jeg vel også gjelder for Agrisjå og Agrovisjon, sier Kjempekjenn.

Agrisjå viktig

Kjempekjenn registrerer at alle messene kan vise til økt oppslutning.

– Jeg synes det er hyggelig at både Agrisjå og Agrovisjon vokser og blir sett på som viktige møtearenaer. Det er ingen tvil om at Agrisjå er viktig for norsk landbruk. Messa har en naturlig plass i en region med stor matproduksjon, sier han.

– Hvordan vil messekonseptene utvikle seg framover?

– Det er det jo kundene våre som er med på å bestemme. Jeg synes de viktige messene her i landet har utviklet seg veldig positivt, og jeg ser i alle fall ingen grunn til å endre på ordningen med at Agroteknikk, Agrovisjon og Agrisjå arrangeres hvert tredje år.

Fokus på salg

Kjempekjenn er forsiktig med å ha for sterke meninger om hvordan messene påvirker bransjens samlede salg.

– For oss i maskinselskapene er selvsagt salget under messene viktig. I Eikmaskin, og sikkert også hos de andre, har vi derfor sterkt fokus på salg. Vi er avhengig av å møte folk som kan tenke seg å kjøpe produkter. Det er jo derfor vi er der. Messer er imidlertid svært viktig for å komme i kontakt med kundene, og våre erfaringer er at vi får masse å jobbe med i etterkant. Men om messene i seg selv gir bransjen økt salg, tror jeg er vanskelig å måle, sier Kjempekjenn, som ikke legger skjul på at messer krever mye ressurser og stor innsats.

Digital framtid

– For egen del er jeg blant annet svært opptatt av GPS-teknologi og det digitale elementet som nå kommer sterkere og sterkere i landbruket. Her er messene en viktig arena for å få ut kunnskapen om de nye mulighetene til kundene, samt lære av hverandre i bransjen. Dette har vi mye fokus på i Eikmaskin, sier Kjempekjenn.

Han legger til at Eikmaskin med Valtra i porteføljen vil ha en større tilstedeværelse på Agrisjå enn tidligere.