Lossing og lasting

Agrisjå ønker å yte god logitikkservice til våre utstillere.
Ved behov for lossing, lasting eller andre behov, kontakt vår logitikkansvarlige Gunnar Weiseth
 logistikk@agrisja.no eller mob 934 28 842