Akkreditering og Gjestebilletter

Akkreditering

For tilgang til messeområdet kreves det gyldig akkreditering eller billett.

Akkreditering som inngår i standleie:
Adgangsbilletter etter størrelse på stand:
15 kvm: 4 stk (2 P-plasser)
30 kvm 6 stk (3 P-plasser)
60 kvm 7stk (3 P-plasser)
100 kvm 8 stk (4 P-plasser)
200 kvm 10 stk (5 P-plasser)
400 kvm 20 stk (10 P-plasser)
Over 400 kvm 25 stk (12 P-plasser)

Akkreditering utover dette betales i henhold til billettpris.

Armbånd som adgangsbillett og parkeringsbevis tildeles ved adkomst til messen i servicesenteret. Tilleggsakkrediteringen utover det som inngår i standleie faktureres i etterkant av messen.


 

BESTILLING GJESTEBILLETTER 

Lenke til bestilling er sendt ut pr e-post til kontaktperson til alle påmeldte utstillere. Hvis lenke ikke er mottatt, ta kontakt med [email protected] for å få tilsendt bestillingsskjema for kjøp av gjestebilletter. Det er kun de gjestebilletter som benyttes som faktureres i etterkant av Agrisjå 2023.