Anleggsmaskiner også interessant for bønder

Stadig flere bønder ser muligheter innen entreprenørvirksomhet. Dette medfører også økt interesse for å se et større og bredere utvalg av anleggsmaskiner på en messe som Agrisjå. Under forrige messe var det et rekordstor innslag av anleggsmaskiner og annet utstyr av ulikt kaliber og ulike størrelser. Det antas at denne relevante sektoren vil vokse på Agrisjå.