Vi møtes ved melkerampa

Melkerampene var viktige samlingspunkt der gårdsarbeidere møttes og utvekslet nyheter. Reisende møtte opp for å bli med «melkeruta» videre. På Agrisjå hylles dette viktige kulturminnet, og nybygde melkeramper er scene for kulturelle innslag av høy kvalitet. 

 

Vi møtes ved melkerampa er et samarbeidsprosjekt mellom Agrisjå, Opera Trøndelag og Blues in Hell. De tre samarbeidspartnerne er alle viktige bidragsytere til lokalt og regionalt kulturliv, og sammen har de utviklet et spennende kulturprogram til Agrisjå 2023.   

Melkerampenes betydning 

Før melkebilens tid sto et stort antall melkeramper langs veiene i Bygde-Norge. Der sto melk og gårdsprodukter lagret i påvente av videre transport. I tillegg hadde melkerampene en viktig funksjon som møteplass og til informasjonsformidling i lokalsamfunnet.  

Det var ved melkerampene folk i alle aldre møttes for å slå av en prat og oppdatere seg på siste nytt. Rampene var også et viktig bindeledd til omverdenen, for herfra var det mulig å sitte på med «melkeruta», dersom man hadde behov for transport. Senere ble melkerampa typiske steder der bussen stoppet og posten ble levert. Der ble det også hengt opp plakater om fester og arrangementer i bygda, slik at folk visste hva som var på gang. 

Flere av rampene som fortsatt står, er nå vernede kulturminner. Et viktig mål med prosjektet Vi møtes ved melkerampa har vært å formidle betydningen melkerampene har hatt for lokalsamfunnet i Bygde-Norge, og samtidig sette fokus på viktigheten av møteplasser i dagens samfunn. Ved melkerampene på Agrisjå kan barn og voksne treffes, og få hyggelige opplevelser med lokal kultur av god kvalitet. 

Bygges av lokal ungdom 

Melkerampene på Agrisjå er prosjektert og bygget av dyktige elever på bygg og anleggsteknikk ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal.  

– Vi har hatt med oss femten førsteårselever og fem fra voksenopplæringen. De har gjort en kjempejobb og stått for det praktiske arbeidet. For dem har dette vært en fin læringsprosess og et spennende prosjekt, forteller lærerne Alfred Raudberget og Idar Iversen.  

De har vært ansvarlige for prosjektet, og har fått mange gode tilbakemeldinger fra de som har vært med. 

 – Elevene synes det er artig at byggene skal stå på Agrisjå og de gleder seg til å vise frem arbeidet sitt til familie og venner. De har lov til å være stolte over dette arbeidet, sier Raudberget.  

 – Vi har holdt på et helt semester, og elevene har brukt mange timer på dette prosjektet. Det er et ganske stort prosjekt, og mange har stått p

å litt ekstra for å få det ferdig i tide. For elevene er det fint med prosjekter som krever litt, slik at de må strekke seg og yte ekstra innsats, istemmer Idar Iversen. 

Lærerne kan fortelle at skolen setter veldig pris på prosjekter som dette. 

– Til vanlig bygger vi produkter som hageskur, utebenker, gapahuker og slikt, som legges ut for salg. Men det er alltid morsommere å bygge noe som en kunde har bestilt, og som har et spesielt formål. Nå håper vi folk vil kose seg ved melkerampene på Agrisjå, avslutter Raudberget og Iversen.   

 

Staben har gitt tommelen opp for de fine melkerampene som er bygd!