Hva er smartere landbruk?

 

Vi har tatt en prat med Truls Hansen ved Norsk Landbruksrådgivning. Han er rådgiver i presisjonslandbruk, og han gleder seg virkelig til Agrisjå 2023. Det er mye ny teknologi som effektiviserer og letter arbeidet i landbruket, så august kan ikke komme raskt nok!

 

Så, Truls, hva er smartere landbruk egentlig?
Smartere landbruk handler mye om presisjonsteknologien. Presisjonslandbruk er en del av fremtiden, og handler mye om utnyttelse og effektivisering. Mange i Trøndelag har allerede tatt i bruk ny og effektiviserende teknologi, og høster gevinsten fra det. På Agrisjå ønsker vi å vise frem og inspirere til å ta i bruk mer av den smarte teknologien, fordi gevinsten er så stor. Både når man ser på det med økonomiske øyne, men også miljøaspektet, og de kravene som nå settes for verden og klima, forteller Truls.

 

Hva menes med det økonomiske aspektet?
Det finnes teknologi som bidrar til vesentlig mindre bruk av ressurser som sprøytemidler og gjødsel. Gjødselprisene har steget skyhøyt de siste årene, så da gjelder det å få utnytte hvert eneste gjødsels korn. Tilpasset riktig mengde og ved å unngå overlapp, gjør at man bruker mindre gjødsel. Men det bidrar også til mindre tid på åkeren, så kan man bruke mer tid på andre gjøremål eller oppgaver.

 

Droneteknologi inn i landbruket
Det Steinkjerbaserte firmaet Biodrone driver med droneteknologi. De har en drone som kan så fangvekster eller beiter med det nyeste innen droneteknologi. Det gjør at en kan så uten å kjøre ned åker eller på plasser en ikke kommer til med traktor. Dronefoto kommer mer og mer inn i landbruket, og her lar teknologien oss ta bilder av så høy kvalitet, at vi kan inspisere avlingene ned til det enkelte blad.

 

Truls er over seg av begeistring når han snakker om Agrisjå, og det denne arenaen betyr for Trøndelag, Norge og landbruket. Trøndelag har flere anerkjente landbruksskoler, og mange teknologifirma som jobber med å skape nyttig teknologi. Norge for øvrig er veldig fremoverlent når det kommer til å ta i bruk moderne metoder å drive landbruket på, forteller Truls videre.

Datateknologi, GPS og teknologi med satellittbilder er også andre felt som du vil få et innblikk i på Agrisjå. Med datateknologi kan man samle data – hva gikk bra i fjoråret og hvor skal det settes inn tiltak for forbedringer?

Agrisjå er flaggskipmessa, og den viktigste formidlingsarenaen hvor vi får vist frem det nyeste innenfor vårt fagfelt. Teknologi får sitt eget område på messa, det blir utrolig kult. Vi ønsker også å få frem nytteverdien teknologiske investeringer gjør for den enkeltes hverdag. Når vi sette all denne teknologien sammen – gir det oss mange muligheter, og et smartere landbruk.

 

Så det er bare å bestille billetter allerede nå! Avslutter Truls.