Agrisjå 2020 avlyst!

Agrisjå 2017 ble en flott premiere for det nye messeområdet på Frigården.

Så måtte vi gå til det skritt å avlyse årets arrangement.😩😢😩
Det er bittert for alle involverte, både for publikum, utstillere og arrangørstab. Vi var så godt i gang, hadde god kontroll på prosessen og vi kunne øyne et rekordarrangement i august. Aldri før har vi hatt så mange tidlig påmeldte og aldri før har vi sett sånn iver og entusiasme blant utstillerne.
Agrisjå er en gedigen salgsmesse med flere hundre millioner i omsetning under messedagene. Utstillerne investerer store summer i arrangementet og vår fremste oppgave har vært å levere publikum.
Forrige gang nådde vi 30000 besøkende i løpet av de tre messedagene. Med en koronapandemi henge over oss ville det nå bli vanskelig. En messe i august ville bety en messe med vesentlige restriksjoner og mindre publikum, noe som kunne skade Agrisjå sitt omdømme.
Det er foreløpig usikkert når vi kan være tilbake. I henhold til ordinær turnus mellom flere lignende messer i landet er neste gang 2023, men det vurderes også muligheten for å komme tilbake igjen allerede neste år. Vi får se.