Yara inn som hovedsponsor

Hyggelig at Yara viderefører sitt sponsorsamarbeid med Agrisjå. Avtale for 2017 underskrevet før helga med Bernt Hoel på vegne av Yara.
Yara har i mer enn 20 år vært en av Agrisjå sine hovedsamarbeidspartnere. Nå har Yara fokus på den kommende fagmessa i Stjørdal og undertegnet nylig nok en samarbeidsavtale.