Utstillerundersøkelse Agrisjå 2017

  • Kryss av en eller flere
  • Hvordan er ditt firma fornøyd med...

    På en skala fra 1 til 5. Hvor 1 er dårligst (veldig lite fornøyd) og 5 er best (veldig fornøyd)
  • Hvor lenge bør messa være åpen...

  • :
  • :
  • :
  • Det er selvsagt frivillig å svare her. Et ev. svar vil bli behandlet konfidensielt