Messereglement

MESSEREGLEMENT AGRISJÅ 2020

 

Påmelding og betaling

 • Påmelding skjer via vår hjemmeside agrisja.no fom 15.09.19 tom 1.05.20.
 • Arrangør forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere.
 • Påmeldingsavgift faktureres ved påmelding og er utstillerens bekreftelse på at man har fått tildelt plass. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert ved avbestilling av standplass.
 • Plassavgift faktureres når utstillerstanden er godkjent av arrangør
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registreringa eller redusere påmeldt areal, for påmeldinger etter 1.05.20.
 • Framleie eller bytte av standplass uten avtale med messeledelsen er ikke tillatt.
 • Utstillere som ikke har betalt standleie og påmeldingsavgift vil ikke få tilgang til messeområdet.

Generelt

 • Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres andre steder enn på tildelt standplass. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.
 • Ordinære haller og telt bestilles hos vår leverandør Compass Fairs.
 • Bruk av droner er ikke tillatt.
 • Bruk av store heliumsballonger er ikke tillatt.
 • Deltakerne har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglement og de bestemmelser som arrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden. Kontaktpersonen har ansvar for å informere sine kolleger om gjeldene regler.
 • Det er ikke tillatt å kjøre inne på messeområdet under messens åpningstider.

Varetransport må skje senest 30 min før messen åpner og tidligst 30 min etter stengetid.

Dette gjelder også prøvekjøring av utstyr og maskiner.

 • Utstillere har tilgang til messeområdet fra mandag 24.aug kl.10.00.
 • Alle utstillere skal til enhver tid ha sitt ID-bånd festet rundt armen. ID-bånd hentes ut ved Servicesenteret.  Servicesenteret er åpent fom kl.09.00 mandag 24.august.
 • Etter avsluttet messe søndag kveld åpner portene for innkjøring når vaktansvarlig finner det forsvarlig.
 • Det er ikke tillatt med overnatting inne på messeområdet.

Salgsplass/Standplass

 • Standen skal holde åpent under hele åpningstiden: fredag kl 10.00-20.00, lørdag kl 09.00-17.00 og søndag kl 10.00-17.00. Det er ikke tillatt å starte nedrigg i åpningstidene.
 • Demonstrasjoner, oppvisninger og lignende meddeles messeledelsen. Bruk av stemmeforsterker eller høyttaler er ikke tillatt. Vis hensyn til dine naboer!
 • Arrangøren besørger renhold av innendørs og utendørs publikumspassasjer. Egenprodusert avfall på egen stand er deltakers ansvar.
 • Deltakerne må selv sørge for all transport, montasje, nedtaking, pakking og bortkjøring av sine varer, emballasje og dekorasjonsmateriell.
 • Telt/vogner/biler inkl. drag/barduner etc må få plass innenfor målene på bestilt stand.
 • Bare varegrupper som er påmeldt kan vises/selges på messen.
 • Alle varer og alt avfall må være fjernet senest torsdag 3. september kl.16.00. Utstillere som ikke overholder fristen vil bli fakturert for arbeidet med å rydde plassen.

Ansvar/Sikkerhet

 • Hvis messen på grunn av uforutsette forhold, brann, flom el. lign., ikke kan avvikles, refunderes alle innbetalte beløp unntatt påmeldingsavgifta. Hvis arrangøren kommer til at oppslutningen er for liten kan messen avlyses. En eventuell slik avgjørelse blir truffet senest 1. juli 2020. De påmeldte deltakere vil da bli underrettet, og alle innbetalte beløp refundert omgående.
 • Deltakerne er ansvarlig for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lign. påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for deltakers regning. Før arbeidet settes i gang skal messeledelsen så vidt mulig varsle deltakeren.
 • Arrangøren vil besørge vakthold hver natt fra kl 21.00 til kl 07.00 fra og med mandag 24.08.20 kl 21.00 til og med onsdag 02.09.20 kl 07.00.
 • Utstillerne må selv dekke de nødvendige forsikringer.
 • Helsepersonell og sykebil er på området i åpningstiden. Dersom ulykke ring 113. 

Salg

 • Alle som selger mat og drikke må selv melde ifra til Mattilsynet. Godkjenningen må fremvises i Servicesenteret ved ankomst.
 • Det er ikke tillatt å selge mat og drikke uten avtale med arrangør.
 • Deltakere som omsetter mat og drikke for konsum på messen, blir belastet med 10 % omsetningsavgift av totalomsetningen ex mva.
 • Deltakere som omsetter mat og drikke for konsum på messen, anbefales å benytte seg av vårt betalingssystem via Hoopla Pay. Prisen ligger i prislisten.
 • Bare varegrupper som er påmeldt kan selges under messen.
 • Det er ikke tillatt å selge alkohol uten særskilt avtale med arrangør.
 • Loddsalg/basar: utstiller må selv sørge for de nødvendige tillatelsene.
 • Utstillere som selger ulovlige varer vil bli bortvist fra messeområdet.
Utstillerkontakter under messen: Mob Epost
Standplassering alle utstillere ute Helge Kyllo 41600448 [email protected]
Standplassering alle utstillere inne Compass 92067361 [email protected]
Logistikk, lossing, lasting Gunnar Weiseth 46427347
Husdyrutstilling, program, aktiviteter Jon Gisle Vikan 90994014 [email protected]
Teknisk, trafikk og parkering Odd Petter Haugseth 95889258
Marked, handverk, husflid og gårdsmat Terje Rønning 91640369
Info- og servicesenter, akkrediteringer Åshild Fiskvik Bye 90864039
Økonomi, billetter Inger Smågård 48157434 [email protected]
Personell og dugnad Arve Okkenhaug 97502227 [email protected]
Messeleder Ole T. Hofstad 90126963 [email protected]