Når kugalskapen tar overhånd

Mine opplevelser og erfaringer som gårdbruker
v/Håkon Marius Kvæken, ammekuprodusent på Løten og auksjonarius
Sted: Seminarteltet