Bærekraftig produksjon i den blå og grønne åkeren

v/Lars Morten Rosmo, Styreleder Landbruk 21 Trøndelag
Sted: Seminarhuset