Krysningsavl på kjøttfe

v/Kristian Heggelund, TYR
Sted: Seminarhuset
Her vil du lære om de forskjellige kjøttferasers sterke og svake sider. Hvilke type krysningsdyr egner seg best som mordyr? Hvilke type krysningsdyr egner seg best som et sluttprodukt med godt økonomisk resultat for deg som bonde? Hvordan bedekke kviger i et krysningsopplegg?