Kjøring med breie landbruksmaskiner, og sikker traktorkjøring

v/Jogeir M. Agjeld, tidligere journalist i Bedre Gardsdrift
Sted: Seminarteltet