Høstrug – et interessant beitealternativ

v/Olav Aspli, Felleskjøpet
Sted: Seminarhuset