Fastsettelse av erstatning for dyrkamark ved vei-ekspropriasjon

v/advokat Ivar Andersskog, Advokatfirmaet Nidaros DA
Sted: Seminarteltet