Oppvisning i bruk av gjeterhund

Arr: Nord-Trøndelag Sau og Geit
Sted: Arenaen