Husdyr-bonden i fokus

Årets Agrisjå vil være et eldorado for husdyr-bonden. Innslaget av leverandører innen I-mek er større enn noen gang. Det samme når det gjelder utstillinger og auksjoner innen storfe. Tyr og Geno vil være behørig til stede, men også andre produsentorganisasjoner.

Tyr og Geno er sentrale aktører når det gjelder husdyrdelen av Agrisjå, og tross en del smitteproblemer rundt om, blir det mange dyr til stede under messedagene på Frigården.
Husdyransvarlig Ingeborg Forbregd mener husdyr-bøndene har mye å glede seg til.
Billedtekste- Vi har fått samlet nok «grønne» dyr til et skikkelig program med både kåringer, visninger og livdyrauksjoner. Limmo 2017 er som kjent lagt til Agrisjå og det blir også auksjonsaktivitet i regi av charolais-miljøet. Auksjonarius er Håkon Marius Kvæken, og vi regner med at tusenlappene sitter rimelig løst når han setter i gang.

Forbregd legger til at samme auksjonarius også skal besørge salg av fjøsinnredninga som brukes under messa. En ny innredning levert av Fjøssystemer.

Ammeku

Leder i Tyr Trøndelag, Asmund Wandsvik, setter stor pris på innslaget av kjøttfe under Agrisjå.
– Tyr driver avlsarbeid på kjøttferaser og arbeider for best mulige rammebetingelser. I så måte innebærer Agrisjå en fin mulighet til å vise mangfoldet innen ammekuproduksjonen i Norge

Wandsvik framhever at det her er tale om en naturvennlig produksjon med god dyrevelferd og at framtidsmulighetene er store.
– Slik situasjonen oppleves nå, har det nok aldri vært større potensial for en videre positiv utvikling innen næringa. Vi får signaler om en stor og økende interesse for storfekjøttproduksjon fra flere hold. For ammekuprodusenter som har holdt på noen år, er dette både inspirerende og motiverende.

Norges største okse, Braut, vil være til stede under Agrisjå.

NRF

Geno kan også se tilbake på mange års samarbeid med Agrisjå, og styremedlem i Geno, Inger Lise Ingdal, forteller at interessen for NRF er stor og at interessen er stigende også utafor Norges grenser.
– Avl er et sterkt fokusområde for mange melkebønder og for meg er det utenkelig å arrangere ei sånn landbruksutstilling uten den robuste, friske og fruktbare NRF-kua. Og når vi i tillegg får med oksene Braut og Skei til Agrisjå, er det et meget spennende innslag for publikum, ikke minst for de som ikke er i fjøs så ofte, sier Ingdal, som framhever den gode avlen som norske storfebønder har gjort i generasjoner

Andre produksjoner

Ingeborg Forbregd legger vekt på at også andre husdyrproduksjoner er behørig representert.
– Både gris og sau vil være representert med sine organisasjoner og vi har selvsagt et eget område som er god tilrettelagt for den delen av publikum som mest er interessert i å klappe dyra. Her vil det også være dyreslag som ikke er så vanlige rundt om på gårdene i dag.