Smartere landbruk

Agrisjå planlegger å ha moderne landbruksteknologi, under overskriften «Smartere Landbruk», som hovedtema under messedagene i august 2023. Dette som utstillinger og demonstrasjoner, og som hovedtema når det gjelder faglige møter og foredrag.

Smartere Landbruk var på agendaen også ved planleggingen av Agrisjå 2020, men koronapandemien satte en stopper for dette og medførte avlysing av hele Agrisjå 2020. Målet er nå å komme tilbake igjen sterkere og bedre, slik at Agrisjå 2023 kan arrangeres i tråd med selskapets mål og visjoner om å bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft i landbruket.

I 2017 var det store fornyelsesprosjektet for Agrisjå å kunne presentere for utstillere og besøkende et nytt og flott messeområde på Frigården i Stjørdal. Et nytt område som kunne sikre framtidig kvalitet på den tradisjonsrike landbruksmessen.

I 2023 vil moderne landbruksteknologi stå i fokus med realisering av prosjektet Smartere Landbruk. Prosjektet skal presentere de nyeste teknologiske løsninger for mer effektiv drift og bedre utnyttelse av våre ressurser. Målet er økt verdiskaping i landbruket, en lettere og mer ordnet arbeidshverdag for bonden, og ikke minst reduserte klimagassutslipp.