Stor samling veteranutstyr

Med Gammeltraktorens Venners kan man reise tilbake i tid, og å se på den maskinelle utvikling siste hundre år. Som vanlig fylles veteran-området opp med gamle traktorer, en stor lokomobil (dampmaskin) for uten en rekke stasjonærmotorer.